NOMBRE D'ESTABLIMENTS (C-E)
NOMBRE D'ALTES D'ESTABLIMENTS (C-E)
NOMBRE DE BAIXES D'ESTABLIMENTS (C-E)
CRECIÓ NETA D'ESTABLIMENTS (C-E)
ENERGIA