POBLACIO
MOVIMENT NATURAL
ESTAT CIVIL
INDICADORS DEMOGRÀFICS
AUTORITZACIONS D'IMMIGRACIÓ INICIALS
AUTORITZACIONS D'IMMIGRACIÓ EN VIGOR
BAIXES PAÍS
AUTORITZACIONS D'IMMIGRACIÓ D'HIVERN ACORDADES
POBLACIÓ REGISTRADA
OBTENCIONS I ADQUISICIONS DE LA NACIONALITAT ANDORRANA