NOMBRE D'ESTABLIMENTS (K-O)
NOMBRE D'ALTES D'ESTABLIMENTS (K-O)
NOMBRE DE BAIXES D'ESTABLIMENTS (K-O)
CRECIÓ NETA D'ESTABLIMENTS (K-O)