NOMBRE D'ESTABLIMENTS (I)
NOMBRE D'ALTES D'ESTABLIMENTS (I)
NOMBRE DE BAIXES D'ESTABLIMENTS (I)
CRECIÓ NETA D'ESTABLIMENTS (I)
TRANSPORT
ENTRADA DE VEHICLES PER LES FRONTERES
TELECOMUNICACIONS
MOBILITAT INTERNA