Productes i Serveis > Notes de premsa
Notes de premsa del mes
Data Titular
20/01/2022 A123. Enquesta de moviments turístics a les fronteres, desembre 2021
 
20/01/2022 A010. Estadística d’estrangers amb permís de residència, juliol - setembre 2021; A020. Estadística d’autoritzacions de treball, juliol - setembre 2021
 
20/01/2022 A019. Estadístiques del moviment laboral registrat al Servei d’Ocupació. Desembre 2021
 
20/01/2022 A118. Estadística del flux de vehicles, desembre del 2021
 
20/01/2022 A149. Estadística dels salaris, octubre 2021
 
20/01/2022 A168 Estadística de consum de les telecomunicacions, desembre del 2021
 
20/01/2022 A008. Esperança de vida. Any 2020
 
17/01/2022 A001. Estimacions de població; A003. Estadística dels censos parroquials. Any 2021
 
17/01/2022 A098. Registre de Comerç. Any 2021
 
13/01/2022 A139. Estadística del comerç internacional de bens. Importació de carburants, desembre 2021
 
13/01/2022 A139. Estadística del comerç internacional de béns, desembre 2021
 
13/01/2022 A147. Preus de venda al públic dels carburants, desembre del 2021
 
13/01/2022 A174. Índex de desenvolupament humà. Any 2019
 
12/01/2022 A142. Índex de Preus de Consum d'Andorra, desembre 2021
 
10/01/2022 A107 Estadística sobre produccions dels cultius: Producció de tabac, 2020
 
10/01/2022 A119. Estadística de matriculacions de vehicles, desembre 2021
 
03/01/2022 A081. Estadística d'ajudes a l'esport. Temporada 2020-2021
 
03/01/2022 A079. Estadística d’esport federat. Temporada 2020-2021