Publicacions
Servei dŽEstudisEstudi sobre el cost de la vida
Servei dŽEstudisEconomic Overview
Servei dŽEstudisInforme de Fitch Ratings
Servei dŽEstudisActualitat estadistica.ad Anglès
Servei dŽEstudisAndorra en Xifres 2018
Servei dŽEstudisEnquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral per a l'atenció de persones a càrrec. Any 2018
IPC
Gener 2020
1,5 %