Publicacions
Servei dŽEstudisActualitat estadistica.ad Francès
Servei dŽEstudisActualitat estadistica.ad Anglès
Servei dŽEstudisInforme de Fitch Ratings
Servei dŽEstudisInforme de Standard & Poor’s
Servei dŽEstudisResultats EPF
Servei dŽEstudisAndorra en Xifres 2018
IPC
Gener 2019
0,2 %