Publicacions
Servei dŽEstudisEstudi sobre el cost de la vida
Servei dŽEstudisEconomic Overview
Servei dŽEstudisInforme de Fitch Ratings
Servei dŽEstudisAndorra en Xifres 2018
Servei dŽEstudisEnquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral per a l'atenció de persones a càrrec. Any 2018
Servei dŽEstudisActualitat estadistica.ad Francès
IPC
Octubre 2019
0,6 %