Publicacions
Servei d´EstudisEstudi sobre el cost de la vida
Servei d´EstudisEnquesta sobre l’organització del treball i disposicions relatives a l’horari laboral. Any 2019
Servei d´EstudisEnquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral per a l'atenció de persones a cŕrrec. Any 2018
Servei d´EstudisInforme de Fitch Ratings
Servei d´EstudisActualitat Estadistica.ad
Servei d´EstudisActualitat estadistica.ad Francčs
IPC
Novembre 2021
3,2 %