Publicacions
Servei d´EstudisPrestacions socials i característiques de la població atesa per l'Administració
Servei d´EstudisActualitat Estadistica.ad
Servei d´EstudisActualitat estadistica.ad Francès
Servei d´EstudisResultats EPF 2010-2012
Servei d´EstudisActualitat estadistica.ad Anglès
Servei d´EstudisActualitat Estadistica.ad castellà
IPC
Desembre 2017
2,6 %