Publicacions
Servei d´EstudisEstudi sobre el cost de la vida
Servei d´EstudisEnquesta sobre l’organització del treball i disposicions relatives a l’horari laboral. Any 2019
Servei d´EstudisEnquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral per a l'atenció de persones a càrrec. Any 2018
Servei d´EstudisInforme de Fitch Ratings
Servei d´EstudisAnuari estadístic 2018
Servei d´EstudisInforme de Standard & Poor’s
IPC
Gener 2021
0,1 %