Productes i Serveis > Publicacions > Anuari estadístic 2018
Publicacions
Anuari estadístic 2018

Publicació en format web que recull més de 20.000 sèries estadístiques, estructurades en 16 temes. Mitjançant la recerca temàtica o bé la recerca per paraules clau, les seves taules ofereixen un reflex quantitatiu de la societat andorrana.

Anuari estadístic 2018

   

 

L’anuari és una publicació en format web, estructurat en 16 capítols temàtics, que facilita l’accés a la informació estadística disponible. Les eines de recerca que proposa permeten una accessibilitat més gran a la informació, tota disponible en taules excel perquè sigui més àgil a l’hora del seu tractament.
Publicació en format web i de periodicitat anyal que presenta l’evolució de més de 20.000 sèries estadístiques durant els darrers 10 anys, amb l’objectiu de difondre la informació estadística entre els agents socials. L’edició del 2018 incorpora un cercador de paraules per a una recerca més ràpida i un programa d’actualització de rendes d’acord amb l’IPC d’Andorra.

1. Entorn físic i medi ambient
9. Comerç
2. Demografia i població
10. Hoteleria i turisme
3. Agregats macroeconòmics
11. Transport i telecomunicacions
4. Comerç exterior
12. Sistema financer
5. Activitats econòmiques
13. Serveis
6. Agricultura, ramaderia, caça i pesca
14. Mercat laboral
7. Indústria i energia
15. Societat i condicions de vida
8. Construcció
16. Administració