Productes i Serveis > Publicacions > Actualitat Estadistica.ad
Publicacions
Actualitat Estadistica.ad

Document de síntesi i periodicitat mensual que resumeix els resultats mensuals de les dades socioeconòmiques d'Andorra, per a una divulgació ràpida i general.

  Actualitat Estadistica.ad

   

L’objectiu d’aquest document és difondre les dades socioeconòmiques del país al conjunt de la població d’una forma útil, entenedora i pedagògica.

Per aquest motiu, el díptic es distribueix virtualment a través de la web del Departament d’Estadística. També es distribueix físicament a establiments del país (institucions públiques, bancs, gestories, immobiliàries i d’altres).