Productes i Serveis > Publicacions > Estudi sobre el cost de la vida
Publicacions
Estudi sobre el cost de la vida

Primer estudi sobre el cost de la vida al Principat d'Andorra, una publicació que recull fins a quatre aproximacions metodològiques per determinar els ingressos bàsics anuals o mensuals que han de permetre cobrir les necessitats bàsiques.

  Estudi sobre el cost de la vida

   

L’estudi s’ha dut a terme en resposta a la demanda del Consell General del 15 de setembre del 2017, per determinar quins son els ingressos bàsics per a una llar unipersonal, així com els corresponents factors multiplicatius (escales d’equivalència) que permeten calcular els ingressos adients per a altres tipus de llars d’acord amb la seva composició, i d’aquesta manera fixar una referència per a la correcta implementació de polítiques socials.