Productes i Serveis > Publicacions > Informe de Fitch Ratings
Publicacions
Informe de Fitch Ratings

Informe de Fitch Ratings relatiu a l’economia del Principat en què es fa una classificació creditícia del país.

  Informe de Fitch Ratings

   

 

 

Fitch Ratings és un proveïdor líder de qualificacions creditícies, comentaris i investigacions d’inversions. Dedicat a proporcionar un valor més enllà de la qualificació a través d'opinions de crèdit independents i prospectives, Fitch Ratings ofereix perspectives globals amb una forta experiència en el mercat local i experiència en el mercat creditici.