Productes i Serveis > Publicacions > Butlletí Mensual de Conjuntura
Publicacions
Butlletí Mensual de Conjuntura

Publicació en format electrònic que presenta puntualment els principals indicadors d’Andorra, disponibles mensualment.

  Butlletí Mensual de Conjuntura

   

El Butlletí mensual de conjuntura és la publicació que facilita mensualment la informació més actualitzada i puntual de l’evolució dels indicadors econòmics del país.

Mitjançant taules de dades acompanyades de gràfics i dels tractaments estadístics necessaris ofereix una visió objectiva de la situació econòmica actual i de la seva tendència, incorporant a més un resum amb l’anàlisi de la conjuntura del Principat.

1.- Població
2.- Mercat laboral
3.- Comerç exterior
4.- Energia
5.- Vehicles
6.- Construcció
7.- Telecomunicacions
8.- Preus
9.- Turisme