Productes i Serveis > Publicacions > Enquesta sobre l’organització del treball i disposicions relatives a l’horari laboral. Any 2019
Publicacions
Enquesta sobre l’organització del treball i disposicions relatives a l’horari laboral. Any 2019

Publicació en format electrònic que recull informació sobre l’organització del treball i disposicions relatives a l’horari laboral de les persones residents al Principats.

 

  Enquesta sobre l’organització del treball i disposicions relatives a l’horari laboral. Any 2019

   


El Departament d’Estadística treballa per dotar el nostre país d’instruments bàsics que permetin un millor coneixement de la societat andorrana i el desenvolupament de les polítiques que s’impulsen des del Govern. 

L’Enquesta sobre l’organització del treball i disposicions relatives a l’horari laboral està inclosa com un mòdul ad hoc de l’EFT. La referència temporal del mòdul és l’any 2019 i la recollida de la informació s’ha dut a terme durant el segon trimestre a una mostra de 1.065 persones enquestades mitjançant una entrevista telefònica en el 75% dels casos o una entrevista presencial en el 25% restant. S’anoten les dades sociodemogràfiques de tots els membres de la llar seleccionada, però només les persones ocupades de 15 anys o més contesten el qüestionari del mòdul.