Productes i Serveis > Publicacions > Enquesta de condicions de vida (ECV)
Publicacions
Enquesta de condicions de vida (ECV)

 Publicació en format electrònic que recull els resultats de l'enquesta de condicions de vida, l'estadística de la distribució personal de la renda i l'estadística sobre risc de pobresa i exclusió social de l'any 2018.

  Enquesta de condicions de vida (ECV)

   

La publicació recull la els resultats de tres activitats estadístiques del programa 2019:

 A047. Estadística de la distribució personal de la renda. Any 2018.

Explotació de dades sobre el nivell i la distribució personal de la renda de les llars, a partir d’una mostra representativa de la població resident vinculada a l’Enquesta de condicions de vida.

A163. Enquesta de condicions de vida. Any 2018.

Obtenció de dades sobre els ingressos i les característiques de les condicions de vida de les llars, harmonitzades amb l’enquesta europea anual, a partir d’una mostra representativa de les llars i de persones residents.

A164. Estadística sobre risc de pobresa i exclusió social. Any 2018

Obtenció de dades sobre el dimensionament i les característiques de la població en risc a la pobresa, la privació material i l’exclusió social, a partir d’una mostra representativa de la població resident al Principat.