Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificació d'activitats econòmiques CAEA 2019
Metodologies i classificacions
Classificació d'activitats econòmiques CAEA 2019

Document que recull la codificació de les activitats econòmiques d'Andorra i la correspondència amb la classificació anterior

  Classificació d'activitats econòmiques CAEA 2019

   
La Classificació d’activitats econòmiques 2019 (CAEA-2019) que es va aprovar per Decret del 14-8-2019.
 
La Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra 2019 (CAEA-2019) és el resultat de l’actualització de l’anterior Classificació d’activitats econòmiques d’Andorra 1999 (CAEA-99), a partir de l’adaptació de la classificació europea i internacional d’activitats econòmiques vigents (NACE revisió 2 i CIIU revisió 4).  
 
En aquest sentit, la CAEA-2019 està estructurada en quatre nivells d’una forma jeràrquica piramidal i presenta algunes diferències formals respecte a la CAEA-99. En la nova classificació s’elimina el nivell de 5 i 6 dígits corresponents a les subclasses i activitats, i en canvi augmenta de forma considerable el nombre de categories en la resta de nivells superiors. Aquest augment del nombre de categories de cada nivell ve motivat i explicat, en bona part, pel desenvolupament i la creixent especialització del sector serveis. 

La CAEA-2019 està estructurada en quatre nivells, de forma jeràrquica i piramidal, i inclou 21 seccions, 88 divisions, 272 grups, i 619 classes. 

  Informe CAEA -2019

  Correspondència CAEA -2019

  Correspondència CAEA -99

  NACE Rev2