Productes i Serveis > Publicacions > Enquesta sobre la conciliaciķ entre vida familiar i laboral per a l'atenciķ de persones a cārrec. Any 2018
Publicacions
Enquesta sobre la conciliaciķ entre vida familiar i laboral per a l'atenciķ de persones a cārrec. Any 2018

Publicació en format electrònic que recull informació sobre la flexibilitat en les condicions de treball de les persones residents al Principats per afrontar les responsabilitats de cuidar persones a càrrec. 

  Enquesta sobre la conciliaciķ entre vida familiar i laboral per a l'atenciķ de persones a cārrec. Any 2018

   

El Departament d’Estadística treballa per dotar el nostre país d’instruments bàsics que permetin un millor coneixement de la societat andorrana i el desenvolupament de les polítiques que s’impulsen des del Govern. En aquest cas, la conciliació del treball, la vida privada i familiar és una àrea clau per a la política d'ocupació, per la qual cosa es promou la participació equilibrada dels homes i les dones en el mercat de treball i es fomenten iniciatives en l’àmbit de la conciliació per donar suport a la salut i el benestar dels empleats.

L’enquesta sobre la conciliació entre vida familiar i laboral per a l'atenció de persones a càrrec està inclosa com un mòdul ad hoc de l’Enquesta de Forces de Treball. La referència temporal del mòdul és l’any 2018 i la recollida de la informació s’ha portat a terme durant el segon trimestre a una mostra de 1.288 persones enquestades mitjançant entrevista telefònica en el 75% dels casos o una entrevista presencial en el 25% restant. S’anoten les dades sociodemogràfiques de tots els membres de la llar seleccionada però només les persones entre 18 i 64 anys contesten el qüestionari del mòdul.

  Qüestionari de l'enquesta