Productes i Serveis > Publicacions > Andorra en Xifres 2018
Publicacions
Andorra en Xifres 2018
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Actua i el Departament d’Estadística han elaborat de forma conjunta l’Andorra en xifres 2018, una publicació que recull les principals dades socioeconòmiques d’Andorra referides principalment a l'any 2017.
  Andorra en Xifres 2018

    Aquesta edició 2018 es publica exclusivament en format digital i inclou l’actualització de les taules i gràfics presents en l’edició de l’Andorra en Xifres 2017, però sense els textos relacionats. Andorra en xifres 2018 és un document de lectura fàcil, ràpida i gràfica que té com a objectiu facilitar una visió completa i alhora esquemàtica dels aspectes més rellevants de la societat i de l’economia andorrana. Aquesta publicació vol ser un instrument pràctic al servei d’empresaris, d’inversors, de turistes i de ciutadans, amb la voluntat de reforçar el coneixement de la nostra economia i continuar millorant i potenciant la projecció internacional d’Andorra.