Productes i Serveis > Publicacions > Andorra en Xifres 2019
  Publicacions
Andorra en Xifres 2019

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Actua i el Departament d’Estadística han elaborat de forma conjunta l’Andorra en xifres 2019, una publicació que recull les principals dades socioeconòmiques d’Andorra


   

Andorra en xifres 2019 és un document de lectura fàcil, ràpida i gràfica que té com a objectiu facilitar una visió completa i alhora esquemàtica dels aspectes més rellevants de la societat i de l’economia andorrana. Es tracta d’un recull exhaustiu d'indicadors i d'estadístiques que van complementats amb comentaris sintètics que faciliten i enriqueixen la interpretació de les dades.

Aquesta publicació vol ser un instrument pràctic al servei d’empresaris, d’inversors, de turistes i de ciutadans, amb la voluntat de reforçar el coneixement de la nostra economia i continuar millorant i potenciant la projecció internacional d’Andorra

 Actualment estan disponibles les versions en Català, Castellà, Francès i Anglès.

Català Castellano Française English
Català Castellano Française English