Productes i Serveis > Índex De Preus De Consum
  Índex De Preus De Consum

L’índex de preus de consum mesura l’evolució del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per les llars residents a Andorra.

En primer lloc es du a terme l’Enquesta de pressupostos familiars (EPF) a 1.000 llars d'Andorra, seleccionades a l’atzar, i representatives de totes les llars residents al Principat.

Aquestes llars seleccionades comuniquen quan, on i en què gasten, en funció de les classes de productes i dels tipus de botiga. Així es sap la composició del cistell de mercat.

El cistell de mercat determina la distribució de la importància de cada tipus de producte, fet que es tradueix en les ponderacions dels grups de l'IPC. Aquestes ponderacions s'actualitzen al principi de cada any, amb els resultats anyals de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF) de l'any anterior.

L’IPC consisteix en una enquesta que es fa cada mes. Un equip d'enquestadors recull 4.750 preus (3.675 productes), sempre els mateixos, i sempre a les mateixes botigues, tant si els preus es mouen com si no. D'aquesta manera s'observa quines són les evolucions dels productes dels béns i serveis que es consumeixen a Andorra. Posteriorment, aquestes variacions es relativitzen en funció de la ponderació del consum d'aquell bé o servei, per obtenir finalment el tant per cent de variació que correspon a la xifra de l'IPC que es facilita des del Govern.

IPC Oficial
1998 +1,62% 2004 +3,35% 2010 +1,6% 2016 +0,4%
1999 +2,68% 2005 +3,10% 2011 +2,5% 2017 +2,6%
2000 +4,32% 2006 +3,20% 2012 +1,1% 2018 +0,7%
2001 +2,77% 2007 +3,87% 2013   0,0% 2019  +1,0%
2002 +3,40% 2008 +1,98% 2014  -0,1% 2020  -0,2%
2003 +2,88% 2009   0,0% 2015  -0,9%