Banc de dades > Presentació
Presentació

El banc de dades del Departament d'Estadística conté informació estadística d’Andorra presentada en forma de taula i de gràfic.

Les dades estan distribuïdes en 16 capítols temàtics que contenen més de trenta mil sèries que, en la majoria de casos, disposen d’un àmbit temporal de més de deu anys.

Per poder consultar-les s’ha d’escollir primerament un tema, a continuació un subtema i una divisió, aleshores es mostrarà una taula que conté totes les sèries de la divisió amb els darrers cinc períodes (anys, mesos...) disponibles i també es generarà un gràfic.

Posteriorment, es poden escollir les sèries que es desitgin, canviar l’àmbit temporal i generar un nou gràfic.

Quan les dades, l’àmbit i el gràfic estiguin adaptats a les necessitats de l’usuari, es poden descarregar i guardar com un full de càlcul, de forma que s’hi podrà treballar posteriorment.