Productes i serveis > Balança de pagaments
Balança de pagaments

La Llei 28/2017 del Pla d’estadística 2018-2021, estableix, com objectiu base, l’elaboració de la Balança de pagaments dins de l’àmbit de l’estadística econòmica del Principat.

La Balança de Pagaments (BP) és una estadística de caràcter macroeconòmic que resumeix, de manera sistemàtica, les relacions econòmiques entre els residents d'una economia i els residents de la resta del món. Constitueix juntament amb la posició inversora internacional (PII) el que es denomina "els comptes internacionals de l'economia".

En el cas d'Andorra, la BP s'elabora seguint les directrius del sisè Manual de la Balança de Pagaments i de la Posició Inversora Internacional (MBP6).

    Nota de premsa publicada el 07/05/2021 

    Excel amb la taula de la Balança de Pagaments 2019