Publicacions > Estadística sobre l'equipament i l'ús de les TIC a les llars
Estadística sobre l'equipament i l'ús de les TIC a les llars

D’acord amb les previsions de la Llei del Pla d’estadística 2018-2021 i el seu desplegament en el primer Programa estadístic per a l’any 2018, es disposa per primera vegada d'una estadística oficial sobre l'equipament i l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (codi A171), a càrrec del Departament d’Estadística i amb la col·laboració d'Andorra Telecom. Aquesta és una enquesta que s'elabora anuament a nivell europeu i de la qual hem reproduït la metodologia, a fi i efecte de garantir la seva comparabilitat.

Presentem els següents resultats:

  Nota de premsa publicada el 09/07/2018 

  Presentació de la roda de premsa realitzada el 09/07/2018

  Infografia amb els principals resultats

  Indicadors internacionals comparatius