Productes i Serveis > Presentació
Presentació

 

El portal del Departament d’Estadística vol ser una eina per facilitar l'accés a les estadístiques d’Andorra. Amb aquest objectiu i per complementar el Banc de Dades es crea l’apartat Productes i Serveis. En ell es presenten les publicacions del departament, les metodologies i classificacions utilitzades, les enquestes realitzades i s’ofereixen serveis de consulta i difusió.

Publicacions: Trobareu les publicacions del DE que s’editen en diversos formats i periodicitats.
 
Metodologies i classificacions: Trobareu les metodologies emprades pel DE per a l’elaboració del l’IPC i de l’EPF i les classificacions utilitzades a Andorra reflex de les classificacions internacionals adaptades a la realitat del país.
 
IPC i EPF: Trobareu tota la informació relativa a les dues enquestes elaborades integrament pel Departament d’Estadística.
 
Serveis: Trobareu el Servei d’atenció de demandes, el servei de Consultes on-line i el servei d’Actualització de preus i rendes.
 
Notes de premsa: Trobareu totes les notes de premsa publicades pel DE ordenades per mes i any de publicació.
 
Newsletter: Amb la subscripció al newsletter els usuaris podran rebre les estadístiques i publicacions elaborades pel DE el mateix dia de la publicació a la web.