Departament d'EstadÝstica > Normativa legal i deontol˛gica
Normativa legal i deontol˛gica

  Normativa vigent a Andorra sobre l'estadística oficial:

  Decret del 28/02/2018, d'aprovació del Programa estadístic anual 2018  

  Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d'estadística 2018-2021  

  Llei 2/2013, del 18 d'abril, de la Funció de l'Estadística Pública

  Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals

  Decret del 1996/06/06 relatiu a l'elaboració de l'índex de preus de consum per a Andorra

  Decret del 1998/12/16 per a l'oficialització de l'índex de preus de consum per a Andorra

  Decret del 2000/12/20 per a l'elaboració de l'Enquesta de Conjuntura Laboral

  Decret del 2006/09/27 que regula els fitxers de dades de caràcter personal de l'ens públic CASS

  Decret del 2008/07/16 per elaborar l'enquesta de forces del treball (EFT) per a Andorra

  Decret del 2008/07/16 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EFT

  Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EPF

  Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta de l'IPC

  Decret del 2010/01/20 que modifica el decret per a l'oficialització de l'índex de preus de consum per a Andorra de 16 de desembre de 1998

  Decret del 2014/10/08 d’aprovació del Reglament referent a la regulació dels convenis per a la coordinació de les activitats estadístiques entre els organismes del Sistema estadístic, i la creació i la regulació del seu Registre

  Decret del 2015/07/22 d’estructuració i funcionament del Departament d'Estadística

   Bases legals sortejos:

   Base legal sorteig enquestes a visitants Català i Castellà

   Base legal sorteig enquestes a visitants Anglès i  Francès