Productes i Serveis > Publicacions
  Publicacions
  1 2 3 Next

Andorra en Xifres 2017

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Actua i el Departament d’Estadística han elaborat de forma conjunta l’Andorra en xifres 2017, una publicació que recull les principals dades socioeconòmiques d’Andorra

+ info

Economic Overview

Document de síntesi i periodicitat anual amb informació sobre l'actualitat econòmica i sociodemogràfica del país.

+ info

Actualitat Estadistica.ad

Document de síntesi i periodicitat mensual que resumeix els resultats mensuals de les dades socioeconòmiques d'Andorra, per a una divulgació ràpida i general.

+ info

Actualitat estadistica.ad Anglès

Document de síntesi i periodicitat mensual que resumeix els resultats mensuals de les dades socioeconòmiques d'Andorra, per a una divulgació ràpida i general. EN ANGLÈS

+ info

Actualitat estadistica.ad Francès

Document de síntesi i periodicitat mensual que resumeix els resultats mensuals de les dades socioeconòmiques d'Andorra, per a una divulgació ràpida i general. EN FRANCÈS.

+ info


  1 2 3 Next