> POBLACIO
POBLACIO
POBLACIO TOTAL Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2013

2014

2015

2016

2017
Total nacional. Població total (025000010001) 76.098 76.949 78.014 78.264 80.209
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns