> POBLACIO
POBLACIO
POBLACIÓ PER NACIONALITAT Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2014

2015

2016

2017

2018
Total nacional. Població andorrana (023005060001) 35.424 36.132 36.575 36.697 37.144
Total nacional. Població espanyola (023005060003) 17.227 17.512 18.064 18.737 19.131
Total nacional. Població francesa (023005060004) 2.731 2.834 2.968 3.199 3.339
Total nacional. Població portuguesa (023005060005) 9.360 9.261 9.196 9.193 9.175
Total nacional. Població britànica (023005060006) 706 700 690 690 702
Total nacional. Població alemanya (023005060007) 206 208 212 215 208
Total nacional. Població argentina (023005060008) 518 533 561 642 728
Total nacional. Població nord-americana (023005060009) 71 76 81 92 94
Total nacional. Població belga (023005060010) 151 152 180 171 175
Total nacional. Població holandesa (023005060011) 184 175 177 187 185
Total nacional. Població india (023005060012) 63 59 58 59 60
Total nacional. Població italiana (023005060013) 323 348 370 408 445
Total nacional. Població marroquina (023005060014) 389 378 374 375 383
Total nacional. Població uruguayana (023005060015) 77 68 70 68 76
Total nacional. Població xilena (023005060016) 168 168 169 176 204
Total nacional. Població filipina (023005060017) 391 395 407 426 458
Total nacional. Població australiana (023005060018) 48 44 64 72 64
Total nacional. Població danesa (023005060019) 58 55 51 48 41
Total nacional. Població suïssa (023005060020) 52 49 61 66 75
Total nacional. Població sueca (023005060021) 38 40 42 44 53
Total nacional. Població altres nacionalitats (023005060022) 2.385 2.545 2.735 3.229 3.437
 Total població. Població. 70.570 71.732 73.105 74.794 76.177
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns