> POBLACIO
POBLACIO
POBLACIÓ PER NACIONALITAT Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2016

2017

2018

2019

2020
Total nacional. Població xilena (023005060016) 169 176 204 231 257
Total nacional. Població uruguayana (023005060015) 70 68 76 82 82
Total nacional. Població suïssa (023005060020) 61 66 75 71 65
Total nacional. Població sueca (023005060021) 42 44 53 57 58
Total nacional. Població portuguesa (023005060005) 9.196 9.193 9.175 9.212 9.083
Total nacional. Població nord-americana (023005060009) 81 92 94 89 90
Total nacional. Població marroquina (023005060014) 374 375 383 394 403
Total nacional. Població italiana (023005060013) 370 408 445 499 534
Total nacional. Població india (023005060012) 58 59 60 57 59
Total nacional. Població holandesa (023005060011) 177 187 185 191 183
Total nacional. Població francesa (023005060004) 2.968 3.199 3.339 3.391 3.423
Total nacional. Població filipina (023005060017) 407 426 458 495 509
Total nacional. Població espanyola (023005060003) 18.064 18.737 19.131 19.231 19.211
Total nacional. Població danesa (023005060019) 51 48 41 49 49
Total nacional. Població britànica (023005060006) 690 690 702 712 709
Total nacional. Població belga (023005060010) 180 171 175 190 201
Total nacional. Població australiana (023005060018) 64 72 64 67 63
Total nacional. Població argentina (023005060008) 561 642 728 900 992
Total nacional. Població andorrana (023005060001) 36.575 36.697 37.144 37.749 37.999
Total nacional. Població altres nacionalitats (023005060022) 2.735 3.229 3.437 3.667 3.844
Total nacional. Població alemanya (023005060007) 212 215 208 209 201
 Total població. Població. 73.105 74.794 76.177 77.543 78.015
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns