> POBLACIO
POBLACIO
POBLACIÓ TOTAL Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2016

2017

2018

2019

2020
Total població. Població. (023000010001) 73.105 74.794 76.177 77.543 78.015
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns