NOMBRE D'ESTABLIMENTS (A/B)
NOMBRE D'ALTES D'ESTABLIMENTS (A/B)
NOMBRE DE BAIXES D'ESTABLIMENTS (A/B)
CRECIÓ NETA D'ESTABLIMENTS (A/B)
AGRICULTURA
RAMADERIA