INDEX DE PREUS DE CONSUM D'ANDORRA (BASE 2001)
ESTIMACIÓ PIB
PIB PER CĄPITA
PARITAT PODER ADQUISITIU (COEFICIENTS)
INDEX DE PREUS DE CONSUM D'ANDORRA (BASE 2017)