INDEX DE PREUS DE CONSUM D'ANDORRA
ESTIMACIÓ PIB
PIB PER CĄPITA
PARITAT PODER ADQUISITIU (COEFICIENTS)