POBLACIO
MOVIMENT NATURAL
ESTAT CIVIL
INDICADORS DEMOGRÀFICS (POBLACIÓ REGISTRADA)
AUTORITZACIONS D'IMMIGRACIÓ INICIALS
AUTORITZACIONS D'IMMIGRACIÓ EN VIGOR
BAIXES PAÍS
AUTORITZACIONS D'IMMIGRACIÓ D'HIVERN ACORDADES
POBLACIÓ ESTIMADA
INDICADORS DEMOGRÀFICS (POBLACIÓ ESTIMADA)