NOMBRE D'ESTABLIMENTS (J)
NOMBRE D'ALTES D'ESTABLIMENTS (J)
NOMBRE DE BAIXES D'ESTABLIMENTS (J)
CRECIÓ NETA D'ESTABLIMENTS (J)
SECTOR BANCARI
TIPUS DE CANVI I INTÈRES