Preguntes més freqüents > Confidencialitat
Confidencialitat
  Està protegida la informació proporcionada per la població i les empreses per fer estadístiques?
 
 

 Està protegida la informació proporcionada per la població i les empreses per fer estadístiques?
 

El Decret del 6-6-96, relatiu a l'elaboració de l'índex de preus al consum (IPC) per a Andorra, protegeix la informació subministrada per les persones enquestades:

“Art. Cinquè Les dades recollides a través de les enquestes de pressupostos familiars i a través de les enquestes realitzades prop dels establiments serviran exclusivament per a la elaboració de l’índex de preus al consum i únicament podran publicar-se en forma numèrica, sense cap referència individual.”
 
Igualment, la Llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, informa que totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris s’han de tractar amb absoluta confidencialitat.

 

  Pujar