Publicacions
Servei d´EstudisPrestacions socials i característiques de la població atesa per l'Administració
Servei d´EstudisResultats EPF 2010-2012
Servei d´EstudisInforme sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra
Servei d´EstudisAndorra en Xifres 2017
Servei d´EstudisAnuari estadístic 2016
Servei d´EstudisDíptic mensual de l’IPC
IPC
Desembre 2017
2,6 %