Publicacions
Servei d´EstudisInforme de Standard & Poor’s
Servei d´EstudisPrestacions socials i característiques de la població atesa per l'Administració
Servei d´EstudisAndorra en xifres 2015
Servei d´EstudisResultats EPF 2010-2012
Servei d´EstudisInforme sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra
Servei d´EstudisAnuari estadístic 2016
IPC
Juliol 2017
2,3 %