Publicacions
Servei d´EstudisInforme de Standard & Poor’s
Servei d´EstudisPrestacions socials i característiques de la població atesa per l'Administració
Servei d´EstudisAndorra en xifres 2015
Servei d´EstudisActualitat Estadistica.ad
Servei d´EstudisActualitat estadistica.ad Francès
Servei d´EstudisResultats EPF 2010-2012
IPC
Novembre 2017
2,6 %