Publicacions
Servei d´EstudisPrestacions socials i característiques de la població atesa per l'Administració
Servei d´EstudisAndorra en xifres 2015
Servei d´EstudisResultats EPF 2010-2012
Servei d´EstudisInforme sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra
Servei d´EstudisActualitat Estadistica.ad
Servei d´EstudisActualitat estadistica.ad Francès
IPC
Març 2017
3,0 %