Productes i Serveis > Publicacions > Resultats EPF 2010-2012
Publicacions
Resultats EPF 2010-2012

 Publicació en format electrònic que recull en una base de dades informació de les famílies residents al Principat, les característiques dels seus membres, del tipus i serveis dels habitatges on viuen, així com de l’estructura i evolució de la seva despesa.

Resultats EPF 2010-2012

   

El Departament d’Estadística treballa per dotar el nostre país d’instruments bàsics que permetin un millor coneixement de la societat andorrana i el desenvolupament de les polítiques que s’impulsen des del Govern.

L’enquesta de pressupostos familiars té com a objectiu de produir la informació estadística necessària per a un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de les llars del Principat.

Aquesta publicació continua amb el treball anterior i amb l’objectiu de facilitar la informació fruit de l’enquesta realitzada entre els anys 2010 a 2012. En format web, presenta les dades relatives a la tipologia de famílies, la seva composició, les característiques dels seus membres, la tipologia dels habitatges on resideixen, els serveis i condicions que aquests ofereixen, però també la despesa que efectuen les llars, com s’estructura, on es materialitza, i quina és la seva evolució