Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificació funcional del pressupost
Metodologies i classificacions
Classificació funcional del pressupost

Document en format excel que recull la codificació dels crèdits pressupostaris d'acord amb la seva finalitat funcional i social.

  Classificació funcional del pressupost

   

Classificació d’ús obligat a partir de l’aprovació de la Llei general de les finances públiques, del 19/12/1996. 

La Classificació funcional agrupa els crèdits en funció de la naturalesa de les activitats que s’han de realitzar. Es desglossen en grups, en funcions, en subfuncions, en programes i en projectes.
 
Està estructurada en cinc nivells de forma jeràrquica i piramidal, i inclou 9 grups de funcions, 22 funcions, 53 subfuncions, 100 programes, i dintre de cadascun, els projectes.