Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificació del consum individual per finalitats (CCIF/EPF-2010)
Metodologies i classificacions
Classificació del consum individual per finalitats (CCIF/EPF-2010)

Document en format Excel que recull la codificació de les diverses funcions de consum individual i que substituirà la classificació de l’any 2001 (COICOP-2001).

  Classificació del consum individual per finalitats (CCIF/EPF-2010)

   

La nova classificació del consum individual per finalitats (CCIF/EPF-2010) de l’any 2011 és el fruit de tot un treball de revisió de la classificació de l’any 2001. D’aquesta manera s’obté una nova classificació que forma part d’un sistema integrat de classificacions a escala internacional.

La nova CCIF/EPF-2010 s’estructura en els sis nivells de jerarquia següents:
 
Nivell 1       12             Grups
Nivell 2       50             Subgrups
Nivell 3      121            Classes
Nivell 4      263            Subclasses
Nivell 5      739            Varietats
Nivell 6      2694          Productes       
 
Com a principal aportació a la nova classificació cal destacar la incorporació del sisè nivell, amb productes. A diferència de la resta de nivells, el dels productes s’anirà ampliant en funció de l’aparició de nous productes al mercat.
 
La CCIF/EPF-2010 es fa servir per fer l’Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF) de l’any 2010. Els resultats de l’enquesta s‘utilitzaran per al canvi d’any base de l’IPC programat per a l’any 2012.
Actualment, per a l'IPC es fa servir la COICOP-2001.