Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificació de productes de duana
Metodologies i classificacions
Classificació de productes de duana

Document en format excel que recull la codificació dels productes objecte d’importació o exportació.

  Classificació de productes de duana

   

La classificació de productes de duana s’utilitza d’ençà de l'Acord d'Unió Duanera del 28 de juny de 1990 signat entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, que va suposar la integració d'Andorra a la Unió Duanera. Com a conseqüència d’això, Andorra va adoptar des de l’any 1991 la mateixa codificació que els altres països de la Unió Duanera, que és l’establerta per aquest Conveni.

El Sistema harmonitzat de designació i codificació de mercaderies permet classificar les mercaderies en vuit xifres. Aquest sistema s’acompanya de definicions i de regles per tal de dur a terme una aplicació uniforme, i s’utilitza en el 98% dels intercanvis comercials internacionals.
 
Està estructurat en cinc nivells de forma jeràrquica i piramidal, i inclou 21 seccions, 99 capítols, aproximadament 1.250 subcapítols, uns 2.000 articles i més de 10.000 subarticles.