Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificació d’ocupacions d’Andorra
Metodologies i classificacions
Classificació d’ocupacions d’Andorra

Document en format excel que recull la codificació de les ocupacions d’Andorra.

  Classificació d’ocupacions d’Andorra

   

La Classificació nacional d’ocupacions (CNO) s’utilitza d’ençà que es va aprovar per Decret del 27/10/2004. 

En compliment de la Llei sobre el contracte de treball, i amb la voluntat d’oferir una llista uniforme d’ocupacions adaptada a la realitat d'Andorra, s’ha optat per un sistema únic per classificar totes les ocupacions del món del treball.
El sistema permet promoure un llenguatge comú per classificar totes les ocupacions, tant per a la contractació laboral com per a l’elaboració d’estadístiques, i utilitzar-les en l’àmbit nacional i internacional a l’hora d’oferir treball o comparar dades estadístiques d’ocupació.
 
Està estructurada en cinc nivells, més un nivell intermedi de forma jeràrquica i piramidal, i inclou 9 grans grups, 18 grups principals, 65 subgrups principals, 204 subgrups, 477 grups primaris i 2.215 subgrups primaris.