Productes i Serveis > Publicacions > Informe sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra
Publicacions
Informe sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra

Aquest informe té com a objectiu descriure la realitat del país en els àmbits de la desigualtat econòmica i de la pobresa relativa.

  Informe sobre l’estat de la pobresa i la desigualtat al Principat d’Andorra

   

S’han analitzat aquests aspectes pel que fa als anys 2001, 2002 i 2003 i se n’ha seguit l’evolució, però pel fet de ser un període molt curt, l’estudi se centrarà en els resultats obtinguts el darrer any.

Partint de les dades sobre despesa en consum de les llars d’Andorra, facilitades per l’Enquesta de pressupostos familiars (EPF), s’ha elaborat l’indicador de benestar, unitat de consum equivalent per membre, que ha permès mesurar la dispersió econòmica així com el nombre de persones que es troben en situació de pobresa relativa.