Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificació d'activitats econòmiques
Metodologies i classificacions
Classificació d'activitats econòmiques

Document en format excel que recull la codificació de les activitats econòmiques d’Andorra.

  Classificació d'activitats econòmiques

   

La Classificació d’activitats econòmiques (CAEA) s’utilitza d’ençà que es va aprovar per Decret del 27/10/1999.

Atesa la importància de la qualitat dels censos de les unitats econòmiques d'Andorra, tant des del punt de vista d’eficàcia administrativa com des del punt de vista estadístic, i atesa la necessitat de disposar d’una classificació única adaptada a la realitat d'Andorra;La CAEA segueix l’esquema de les classificacions internacionals amb l’objectiu de ser compatible i comparable. 

Està estructurada en cinc nivells, més un nivell intermedi de forma jeràrquica i piramidal, i inclou 17 seccions, 16 subseccions, 60 divisions, 226 grups, 511 classes, 783 subclasses i 850 activitats.