Productes i Serveis > Publicacions > Díptic mensual de l’IPC
Publicacions
Díptic mensual de l’IPC

Document de síntesi i periodicitat mensual que resumeix els resultats mensuals de l’índex de preus de consum, per a una divulgació ràpida i general.

  Díptic mensual de l’IPC

   

L’objectiu d’aquest document és difondre les dades de l’IPC al conjunt de la població d’una forma útil, entenedora i pedagògica. En concret, el díptic pretén:

         Divulgar l’IPC actual: variacions mensuals, anuals i acumulades.
         Destacar les oscil·lacions més significatives del mes.
         Contrastar l’IPC d’Andorra amb el dels països de la UE.
         Aclarir els conceptes i tòpics de l’IPC.
         Facilitar la comprensió metodològica de l’IPC. 

Per aquest motiu, el díptic es distribueix virtualment a través de la web del Departament d’Estadística. També es distribueix físicament a 350 establiments del país (institucions públiques, bancs, gestories, immobiliàries i d’altres).

A partir del mes d'octubre del 2010 aquesta publicació ha estat substituïda per l'Actualitat Estadistica.ad