Productes i serveis > Metodologies i classificacions > Classificació de les funcions de consum individual (COICOP-2001)
Metodologies i classificacions
Classificació de les funcions de consum individual (COICOP-2001)

Document en format excel que recull la codificació de les diverses funcions de consum individual (COICOP-2001).

  Classificació de les funcions de consum individual (COICOP-2001)

   

La Classificació de les funcions de consum individual segueix l’esquema de les classificacions internacionals (Coicop) amb l’objectiu de ser compatible i comparable. 

Aquesta Classificació s’ha pres com a base de l’estructura de les funcions de consum individual per produir l’IPC d’Andorra. Es descriu com classificació “funcional” perquè identifica, en el sentit de propòsit o objectiu, el motiu pel qual aquests grups participen en les transaccions de consum.
 
Està estructurada en cinc nivells de forma jeràrquica i piramidal, i inclou 10 grups, 44 subgrups, 123 classes,  219 subclasses i 832 varietats.

La Classificació del consum individual per finalitats (CCIF/EPF-2010) substituirà aquesta classificació.