Productes i Serveis > Publicacions > Informe de l’IPC
Publicacions
Informe de l’IPC

Informe de periodicitat mensual que presenta la informació comentada, amb gràfics i taules, de l’índex de preus de consum.

  Informe de l’IPC

   

L’índex de preus de consum mesura l’evolució del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per les llars residents a Andorra.

El Departament d’Estadística publica mensualment aquest indicador mitjançant aquest informe.

L’informe mensual de l’IPC presenta l’evolució puntual de l’índex i en desgrana els elements per tal de poder-ne copsar les causes.

1. Resum del mes
2. Quadre del mes
3. Informe del mes
4. Gràfic de les variacions anuals dels grups que componen l’IPC
5. Repercussions per grups en la variació mensual
6. L’IPC en relació amb la inflació subjacent
7. L’IPC d’Andorra en relació amb el dels països veïns