Departament d'Estadística > Treballeu amb nosaltres
Treballeu amb nosaltres

El Departament d'Estadística d'Andorra està interessat en reclutar personal tècnic (estadístics, matemàtics, informàtics-programadors, economistes aplicats i altres especialitats) en vistes al desplegament del primer Pla estadístic d'Andorra que comença enguany. Hi ha força projectes en curs i d’altres pendents d'iniciar-se, però també cal mantenir un seguit d'estadístiques que s'executen des de fa uns anys. D'entre els projectes més estratègics, figura el desplegament dels comptes econòmics nacionals (inclosa la taula input-output i balança de pagaments), la instauració del Registre estadístic de població i el Registre estadístic d'empreses, l'enquesta modular sobre condicions de vida i la plataforma intel·ligent de dades/Datawarehouse. 

En cas que algú hi estigui interessat, caldrà mantenir una entrevista prèvia i tractar d'encaixar les seves aptituds i interessos, així com conèixer el seu grau de disponibilitat en els propers mesos, per a la qual cosa cal enviar un missatge i cv a l'adreça estadistica@govern.ad

A continuació es resumeixen les condicions laborals previsibles:

  • El salari corresponent a tècnic/a estadístic/a actual és d'àproximadament 2.000€ bruts, any 2016, amb 13 mensualitats.
  • L'horari és 40 hores setmanals, treballant 8 hores i 15 minuts de dilluns a dijous i 7 hores els divendres. Es pot començar entre les 7:30h i les 9:30h i enllestir entre les 16:45h i 19:00h, amb una hora per dinar. El divendres i dies d'horari intensiu es pot començar entre les 7:30h i les 9:30h i enllestir entre les 14:30h i les 16:30h.
  • L'horari intensiu es fa efectiu durant el període de vacances escolars. Les vacances són 30 dies naturals per any.