Productes i Serveis > Publicacions
  Publicacions
Previous 1  2 3 Next

Anuari estadístic 2016

Publicació en format web que recull més de 20.000 sèries estadístiques, estructurades en 16 temes. Mitjançant la recerca temàtica o bé la recerca per paraules clau, les seves taules ofereixen un reflex quantitatiu de la societat andorrana.

+ info

Butlletí Mensual de Conjuntura

Publicació en format electrònic que presenta puntualment els principals indicadors d’Andorra, disponibles mensualment.

+ info

Informe de Standard & Poor’s

Informe de Standard & Poor’s relatiu a l’economia del Principat en què es fa una classificació creditícia del país.

+ info

Resultats EPF 2010-2012

 Publicació en format electrònic que recull en una base de dades informació de les famílies residents al Principat, les característiques dels seus membres, del tipus i serveis dels habitatges on viuen, així com de l’estructura i evolució de la seva despesa.

+ info

Informe de l’IPC

Informe de periodicitat mensual que presenta la informació comentada, amb gràfics i taules, de l’índex de preus de consum.

+ info


Previous 1  2 3 Next