> POBLACIO
POBLACIO
POBLACIO TOTAL Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
Total nacional. Població total (025000010001) 65.844 66.334 67.159 72.320 76.875 78.549 81.222 83.137 84.484 84.082 85.015 78.115
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns