> ESTIMACIÓ INDIRECTA PIB
ESTIMACIÓ INDIRECTA PIB
ESTIMACIÓ INDIRECTA PIB Unitat: milions euros
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2011

2012

2013

2014

2015
Valor Afegit Brut (VAB) Total (031000010001) 2.252,58 2.219,97 2.227,28 2.271,41 2.288,26
Impostos nets (031000010002) 223,63 243,05 244,41 254,04 246,85
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Nominal (031000010003) 2.476,22 2.463,02 2.471,69 2.525,45 2.535,12
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Real (031000010004) 1.867,24 1.837,08 1.843,54 1.885,53 1.901,41
 Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Nominal 2.476,22 2.463,02 2.471,69 2.525,45 2.535,12
Font: Ministeri de Finances / Departament d'Estadística