> ESTIMACIÓ INDIRECTA PIB
ESTIMACIÓ INDIRECTA PIB
ESTIMACIÓ INDIRECTA PIB Unitat: milions euros
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2009

2010

2011

2012

2013
Valor Afegit Brut (VAB) Total (031000010001) 2.425,20 2.324,35 2.240,66 2.202,32 2.209,24
Impostos nets (031000010002) 202,13 202,27 224,74 246,32 237,85
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Nominal (031000010003) 2.627,33 2.526,62 2.465,40 2.448,65 2.447,09
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Real (031000010004) 2.063,21 1.952,87 1.859,08 1.826,36 1.825,20
 Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Nominal 2.627,33 2.526,62 2.465,40 2.448,65 2.447,09
Font: Ministeri de Finances / Departament d'Estadística