> ESTIMACIÓ PIB
ESTIMACIÓ PIB
ESTIMACIÓ PIB Unitat: milions euros
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2013

2014

2015

2016

2017
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Nominal (031000010001) 2.471,69 2.525,45 2.535,12 2.601,09 2.673,66
Estimació Producte Interior Brut (PIB) - Real (031000010002) 1.843,54 1.885,53 1.901,41 1.937,33 1.973,62
Valor Afegit Brut (VAB) Total (031000010003) 2.227,28 2.271,41 2.288,26 2.329,05 --
Impostos nets (031000010004) 244,41 254,04 246,85 272,04 --
Font: Ministeri de Finances / Departament d'Estadística
Nota: La informació del 2016 és semi-definitiva.