> POBLACIO
POBLACIO
POBLACIO TOTAL Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2009

2010

2011

2012

2013
Total nacional. Població total (025000010001) 84.082 85.015 78.115 76.246 76.098
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns