> POBLACIO
POBLACIO
POBLACIO TOTAL Unitat: persones
Visualitzar el periode entre el  i 
 Seleccionar tots   Ordenar  

SÈRIES AMB PERIODICITAT MENSUAL.

2012

2013

2014

2015

2016
Total nacional. Població total (025000010001) 76.246 76.098 76.949 78.014 78.264
Font: Comuns / Censos parroquials dels Comuns